Hjortevilt 2016
 
pil Velkommen
pil Program
pil Forelesere
pil Presentasjoner
pil Deltagere

Arrangør:

Forelesere

Arne Magnus Hekne MiljørådgiverHedmark fylkeskommune
Bjørn Brendbakken Naturfotograf Folldal
Bjørn Roar Hagen Lektor Universitet Nord, Steinkjer
Christer Moe RolandsenForsker Terrestisk avdeling, NINA, Trondheim
Dagh Bakka Prosjektleder Skogkurs
Erik Lund Seniorrådgiver Viltseksjonen, Miljødirektoratet
Erling MeisingsethForskerNibio, divisjon skog og utmark, Tingvoll
Gunnar O. HårstadFagsjef Skogkurs
Jon Odden Seniorforsker Terrestisk avdeling, NINA, Trondheim
Kari Bjørneraas Rådgiver Viltseksjonen Miljødirektoratet
Knut Madslien VilthelseansvarligVeterinærinstituttet i Oslo
Kristin Ruud AlvseikeSeniorrådgiver Avdeling dyrehelse i Mattilsynet
Marius Kjønsberg RådgiverHøgskolen i Hedmark, Evenstad
Petter Kjellander ProfessorViltøkologi SLU, Grimsø, Sverige
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann Fylkesmannen i Hedmark
Terje Bø SeniorrådgiverViltseksjonen, Miljødirektoratet

Arrangør

Skogbrukets kursinstitutt v/
Gunnar O. Hårstad Fagsjef viltforvaltning
Dagh Bakka Prosjektleder
Øystein Syversen   EDB-konsulent
Faglige rådgivere
Programmet er satt opp i samråd med sentrale aktører innen norsk hjorteviltforvaltning.